Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
5384 50c4 500
6606 a401 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
7157 a096
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
7164 1f19
Reposted fromdivi divi
6989 634f 500
Reposted fromdivi divi
0415 59f0 500
1935 2f48 500
Reposted fromdivi divi
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
1195 55d6 500
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares viapollyanna pollyanna
Reposted fromshakeme shakeme viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
6531 0ca1 500
zapytaj mnie.
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viawildgirl wildgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl